1961
Slavíme 60 let od založení KČT Týnec nad Sázavou
2021

Informace o KČT
Týnec nad Sázavou

Klub českých turistů (KČT) vznikl již v roce 1888. Prvním předsedou byl známý cestovatel a obrozenecký činitel Vojta Náprstek. Pozoruhodné je, že již následující rok 1889 začal KČT budovat značené turistické trasy. Po roce 1948 musel KČT, obdobně jako další spolky, ustoupit systému řízenému komunistickým režimem. V Týnci dochází k ustavení odboru turistiky v roce 1961. Předsedou byl Josef Matějka. V té době byly vedle vycházek pořádány orientační závody mládeže i dospělých. Z důvodu „přivedení“ školní mládeže na tyto akce se stává ochotnou spoluorganizátorkou učitelka ZDŠ Alžběta Jíchová.

V roce 1963 přebírá vedení odboru aktivní skupina „starších“ pánů – Karel Jukl, Bohumír Šípek, Stanislav Šípek st., Jaroslav Krch, Bohumil Kočí a Stanislav Žižka. Ze zvyklosti chodit pohromadě na různé „výšlapy“ v tom pokračovali a šikovnou propagací na sebe „nabalili“ houf dětí, omladiny i dospělých. Již v prosinci téhož roku se rodí tradiční předvánoční vycházka Za jmelím na Neštětickou horu. Před Vánocemi 2004 se šel již 42. ročník.

V období 1964–65 zaregistrují týnečtí u některých odborů po republice pořádání dálkových pochodů (DP). Protože nemají daleko k činům, zapřemýšlí a 25. září 1965 vyrážejí průkopníci Karel Jukl, Jan Bartl, Stanislav Žižka a dorostenci Jirka Dvořák a Mirek Vízner na první domácí dálkový pochod na 50 km, nazvaný Přes čtyři zámky (Konopiště, Líšno, Jemniště a Český Štenberk). A druhá každoroční akce pořádaná vždy v září je na světě. Napříště k 50 km trase přibyly další – cca 15, 25 a 35 km, aby si každý pochodník vybral tu svou kilometráž. DP Přes čtyři zámky je jedním z nejstarších pochodů s nepřetržitou kontinuitou pořádání. V září 2004 se konal již 40. ročník.

Plných 10 let vedl odbor nezapomenutelný Karel Jukl, známý na mnoha Pochodech jako nejtěžší „dálkoplaz“ v republice. Zahájil také psaní kroniky v odboru. Na jaře 1978 uvádí odbor za vedení Jaroslava Pertlíka do života svůj druhý dálkový pochod, DP Posázavím pořádaný vždy v dubnu. V našem regionu se narodila a žila řada významných kulturních osobností. V pětiletém cyklu výročí jejich narození má pochod vztah vždy k některému z nich (Jan Morávek – rodiště Kamenný Přívoz, Josef Suk – rodiště Křečovice, Josef Lada – rodiště Hrusice, Svatopluk Čech – rodiště Ostředek) a vždy minimálně jedna trasa vede jejich rodištěm. Pátým rokem je cyklus doplněn pochodem krajem obětí fašismu. U tohoto pochodu prochází trasa kolem hromadného hrobu obětí pochodu smrti z dubna 1945 u Manělovic za Maršovicemi. Je zde pohřbeno 24 obětí z Československa, Polska, Sovětského Svazu, Rumunska, Jugoslávie a Francie. V dubnu 2004 se konal již 27. ročník.

Pod vedením Lumíra Richtera je v roce 1990 zaregistrován týnecký odbor turistiky do znovuobnoveného Klubu českých turistů. Od roku 1991 vede odbor KČT Stanislav Šípek ml. V dubnu 2016 se konal již 39. ročník pochodu Posázavím, krajem obětí fašismu. Před vánocemi 2016 se šel již 54. ročník pochodu Za Jmelím. K našim pochodům tradičně 15, 25, 35 a 50 km přibyla ještě 8 km trasa pro nejmenší děti a maminky. Turistický spolek má k 1. 1. 2017 43 registrovaných členů.

 

Zdroj: Kniha o Týnci, k historickým kořenům města I

Aktuality

2021: Přes čtyři zámky po padesáté sedmé

Podzimní pochod Přes čtyři zámky byl v tomto roce zařazen do seriálu pochodů „Středočeská desítka“. Středočeská oblast KČT vybere každý rok 10 pochodů ve Středočeském kraji a náš pochod se v tomto roce do výběru dostal. I díky této akci se sešlo v Týnci 210 účastníků pochodu. Nejstarší turistce bylo 90

Zobrazit více »

Přes čtyři zámky

V sobotu 12. září se uskutečnil 56. ročník pochodu Přes čtyři zámky, který organizuje týnecký KČT. Slunečné a teplé počasí vylákalo na pět různě dlouhých tras asi stovku účastníků. Potěšující je, že mezi nimi bylo velké množství dětí. Pro ty byl na kontrole Holý vrch, odkud jsou fotografie, připraven kvíz

Zobrazit více »

Turistický závěr roku 2019

Neodmyslitelně k závěru roku patří předvánoční vycházka za jmelím na Neštětickou horu. Tentokrát již po 56. s úctyhodným počtem 183 účastníků, kteří přicházeli během sobotního dopoledne. Velkou část příchozích tvořily rodiny s dětmi. První den roku 2020 jsme začali výstupem na Medník. Tady byla účast o poznání menší, ale všichni

Zobrazit více »